Nym.world

Infotext punkt nu (2017)

infotext.nu

Sajten kompletteras av en informationskampanj med närvaro i sociala medier.

@infotext.nu på Instagram

@infotextnu på Twitter

Närvaron sträcker sig också till strategiskt utvalda platser där en intresserad allmänhet kan engageras.

Klisterlappar har skickats ut till ett antal platser i Sverige. En genomarbetad strategi med stor geografisk spridning.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.