Nym.world

Arkivkopia (2017-2018)

Ett metaarkiv över svensk kulturell allmänning som byggts upp genom digitalt trålfiskande i myndigheters och andra arkivbildares öppna arkiv.

arkivkopia.se

Ett datahanteringsestetiskt konstprojekt som lyfter upp det vackra med arkivbildning i allmänhet och databehandling i synnerhet.

Med hjälp av spretiga indikationer på orts- och sockennamn, adresser och länder har jag lyckats leta upp koordinater och bygga en ganska korrekt interaktiv karta över många av sakerna i arkivet.

Det har också varit viktigt att hitta sammanhang genom att analysera objektens metadata.

Men viktigast av allt är såklart den råa datans självändamål.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.